Wednesday, 9 August 2017

Msaidizi Wa Kumbukumbu Daraja II X 3 at Halmashauri Manispaa ya Temeke

ad300
Advertisement
                                         Image result for job vacancy
Application deadline 2017-08-28
Location
Dar Es Salaam
Description
Mwananchi 28/7/2017
Mkurugenzi wa Manispaa ya Temeke anawatangazia Wananchi/ Watanzania wote wenye sifa zinazotakiwa kuomba kujaza nafasi mbalimbali za kazi kama zilivyoainishwa hapo chini:-
Msaidizi Wa Kumbukumbu Daraja II (Nafasi 3)
SIFA ELIMU/UJUZI

• Elimu ya kidato cha Nnne (IV), au Kidato cha Sita (VI,)
• Cheti cha utunzaji kumbukumbu katika mojawapo ya fani ya afya, Masjala, Mahakama, na Ardhi.

KAZI NA MAJUKUMU
 
• Kutafuta kumbukumbu/nyaraka/mafaili yanayohitajiwa na wasomaji.
• Kuthibiti upokeaji, uandikishaji wa kumbukumbu /nyaraka.
• Kuchambua, kuorodhesha na kupanga kumbukumbu/ nyaraka katika makundi kulingana na somo
• husika (classification and boxing) kwa ajili ya matumizi ya Ofisi.
• Kuweka/kupanga kurnbukurnbu/nyaraka katika reki (file racks/cabnet) katika masjala/ nyumba za kuhifadhia kumbukumbu.
• Kuweka kumbukumbu(barua,nyaraka nk)kataka mafaili.
• Kushunghulikia maombi ya kumbukumbu/nyaraka kutoka taasisi za serikali.
NGAZI VA MSHAHARA

Ataanza mshahara TGS B (1) kwa mujibu wa viwango vya Serikalini.

UMRI

Waombaji wote wanatakiwa wawe na umri usiopungua miaka 18 na usiozidi miaka 45.
MAELEZO YA JUMLA

Maombi yote yawasilishwe yakiwa yameambatanishiwa na CV pamoja na nakala za vyeti vya kuhitimu elimu na mafunzo (vyeti vinavyoonyesha kiwango cha kufaulu na sio ‘leaving certificate’)

MUHIMU

Muombaji anatakiwa atume vyeti vyake halisi na halali kwani uhakiki utafanyika katika vyuo alivyopitia parnoja na Baraza la Mitihani. Udanganyifu wowote ukibainika hatua za kisheria zitachukuliwa.


MAOMBI VATUMWE KWA ANWANI IFUATAVO:-
MKURUGENZI WA MANISPAA
HALMASHAURI VA MANISPAA VA TEMEKE
S.L.P 46343, DAR ES SALAAM
Share This
Previous Post
Next Post

FURSA AJIRA Is is an East Africa site which announcing, publishing job vacancies everyday from the government portals, recruiters agencies, organizations, companies and institutions to those jobless people. Get your dream job by visiting this site everyday or just install Fursa Ajira App

0 comments: